Privacy

Wij (ZLM Verzekeringen) respecteren uw privacy en houden ons daarbij aan de regels die voor ons gelden. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens via deze website. Alle gegevens verkrijgen wij van u als gebruiker van deze website doordat u deze gegevens heeft ingevuld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. Wij delen uw gegevens niet met anderen.

Er zijn door ons passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies en onrechtmatig verkrijging van gegevens te voorkomen. Wij vragen u contact met ons op te nemen als u twijfelt of berichten van ons afkomstig zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden sowieso niet langer dan 1 jaar bewaard. Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? Stuur dan een e-mail naar marketing@zlm.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat wij op uw apparaat plaatsen als u onze website bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Wij gebruiken cookies om te zorgen dat onze website goed werkt en verzamelen hiermee informatie over het websitebezoek. Lees meer over cookies op zlmkustmarathonteam.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

ZLM Verzekeringen heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn contactgegevens zijn:

ZLM Verzekeringen
M. Wesdorp
Telefoonnummer 0113 – 238 775
e-mailadres: privacy@zlm.nl

Vragen of inlichtingen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, of wilt u meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. U kunt gebruik maken van het contactformulier privacy of bel 0113 – 238 800.

Wilt u schriftelijk corresponderen? Stuur een brief aan:

ZLM Verzekeringen
T.a.v. Compliance
Postbus 70
4460 BA  Goes